A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Sunday 31 May 2015

The high life


Farmer Ratanak smokes cannabis from a bamboo water pipe at a village in Battambang province. Bennett Murray


Cambodia has a complicated relationship with cannabis. While it’s technically illegal, the authorities make exceptions for traditional and medicinal use. But now with a global trend away from prohibition, some suggest it’s high time the government here followed suit
As farmers across Cambodia take to their fields this month in anticipation of the rainy season, in a sleepy village in Battambang’s Moung Ruessei district, some are sowing a crop alongside their rice and cassava that’s just as traditional but much more controversial.
“Here, ganja is just like in Jamaica,” said Ratanak*, a 42-year-old farmer, after inhaling a lungful of thick, pungent cannabis smoke from a bamboo water pipe.
“Because we don’t grow much — maybe 10 to 15 plants — [the authorities] let us grow it,” he said, adding that police had never requested bribes from him over his activities.
A cannabis plant grows at a village in Battambang province
A cannabis plant grows at a village in Battambang province. Bennett Murray

Vireak*, a cassava farmer in his fifties, said that he had smoked marijuana daily since settling in the area after the civil strife of the mid-90s ended.
While he maintained a few plants in his personal vegetable garden year round, he and his neighbours planned to plant most of the annual crop in the Cardamom Mountains – one of the Kingdom’s epicentres of illicit cannabis production.
“In the night time in the mountains, with the dew, it helps the plant grow a lot of buds,” Vireak said.
Cambodia has a complicated relationship with cannabis – which is believed to have been cultivated and used for medicinal, culinary and recreational purposes here for hundreds of years – and amid global moves away from prohibition of the drug, there are suggestions that the government should follow suit.
On paper, it’s still illegal – in accordance with the Single Convention on Narcotics treaty passed in 1961 – and in recent weeks, police have busted at least four large-scale marijuana growing operations, including almost 8,000 plants discovered amid a sesame crop in Pursat.

Content image - Phnom Penh Post
Police burn a cannabis crop in Pursat province. Photo supplied

But in Kandal province’s Kien Svay district this month, when police discovered a crop hidden in a 48-year-old woman’s papaya fruit patch, they let her off with a warning when she claimed she was HIV-positive and was using the drug for medicinal purposes.
And, of course, in Phnom Penh, dealers freely hawk marijuana on the riverside, while restaurants advertise weed-infused “happy” pizzas as they have for decades.

Golden memories ... សុវណ្ណអនុស្សារ

Cambodia’s Government Slams Proposal to Delay NGO Draft Law2015-05-29 rfa
Cambodia's NGO community meets in Phnom Penh to discuss recommendations to the country's aid donors, Sept. 25, 2012.
 RFA
Cambodia’s government on Friday accused local civil society groups of “stirring up trouble” by demanding that it wait to submit to parliament proposed legislation they say could limit their work in the country and insisting they be included in the drafting process.

Prime Minister Hun Sen announced last month that the draft Law on the Association and the Non-Governmental Organization (LANGO) would be passed by the National Assembly, or parliament, by the end of May.

Since then, repeated requests for the government to publicize the current draft of the law for consultation have been refused.

On Friday, local and international NGOs held a press conference in the capital Phnom Penh addressing their concerns over the LANGO, which they said would restrict freedom of expression and undermine democracy in Cambodia.

They called for the Council of Ministers to hold off on submitting the draft law to the National Assembly until it undergoes scrutiny and revision to ensure that problems with a 2011 draft—which was released to a storm of criticism—are addressed.

Press and Quick Reaction spokesman for the Council of Ministers Tith Sothea responded to the proposal by saying it was “too late” to postpone submission of the LANGO and suggested that NGOs pass their recommendations on the draft law to parliament.

“Civil society can send their recommendations on any shortcoming in the draft law to the National Assembly to avoid interrupting the legislative process, but it is up to the legislature to decide whether to accept them,” he said.

“Some NGOs seem to care only about their own personal interests. They stir up trouble and try to block the law from passing, but they push for other laws to be made when they have not even been drafted.”

Saturday 30 May 2015

Vietnam’s Expansion and Colonial Diaspora 1471-1859 [extract]

Nam Tien” and Indochina’s First Genocides against Cham and Khmer populations
Traditional Cham dance performed for tourists at Cham Towers in My Son, southern Vietnam
“It is thought that the majority of Chams were killed, driven off, or assimilated by the Vietnamese. Chams still exist today as an ethnic minority in Vietnam — though its number is relatively small (about 40,000) in comparison to the 30,000 Cham families in the eleventh century.”
Vietnamese "volunteers" in Cambodia during the 1980s. Military incursions by Dai Viet  [Vietnamese State] into neighbouring countries had been a constant thread throughout Vietnamese history. “In the 1978 border war with Cambodia, the new socialist government of Vietnam used the Khmers as an advance column in their invasion into Cambodia.”
Crowd-friendly Vietnamese cops armed with batons trying to keep festival goers in line at a traditional Khmer ox race event in Cambodia's former territory of Lower Cambodia [Kampuchea Krom]


“To be sure, however, the Nguyen’s colonial[ists] did displace the local populations of the Chams and the Khmers, whose “displacement but not replacement” is still today not assured.”

“Like the Chams, the Khmers were also “discredited” of their role in developing the commercial areas near Saigon. Their contribution to the Vietnamese vocabulary and phrases is often overlooked. This is also true regarding their religious practices, which the Vietnamese have adopted, including elements of Theravada Buddhism. Other cultural borrowing from the Khmers includes agricultural implements and foods, medicines, and different areas of arts.”

In Vietnamese history, a theme that transcends across time and space is the advance or the march to the south (“nam tien”). The southern advancement, as noted by Michael Cotter, is unique in that “it transcends the different periods of Vietnamese history – pre-Chinese, Chinese, independent, colonial, and contemporary” in which each has “its own theme.” [1]


As discussed in earlier blogs, Chinese colonial diasporas had both indirect and direct effects on the southern advancement.

For Vietnamese, they have been “victims” of Chinese colonial diasporas — being physically, psychologically, culturally, and intellectually displaced. However, as noted by other scholars, the “Vietnamese will to [in]dependence was too strong,” there must have been “a special Vietnamese collective identity of some sort,” [2] and the “harmony between the Vietnamese . . . and their environmental conditions has proved to be so deep that no race has been able to resist their advance.” [3]

EU ‘feels need for speed’ at tribunal


Sat, 30 May 2015 ppp
Cheang Sokha

---

School of Vice: Most Khmer people caught up in any court case know all too well about having to borrow money off others to bribe court officials and powerful government figures to influence the outcome of their cases, and even then there's no guarantee the judge might arbitrate in their favour! The longer the case is prolonged, the more bribe payments are exacted off the litigants. Yet, this on-going 'hybrid' ECCC saga is even more determined to set a new precedent for the country and foreign donors alike in respect of fashioning mammoth, epic judicial farce and corruption using the search for justice as cover...

---  

The European Union yesterday articulated its concern over the sluggish pace and climbing expense of the UN-backed Khmer Rouge tribunal.

According to government spokesman Ek Tha, the issue was brought up during a meeting between Deputy Prime Minister Sok An and a visiting EU delegation led by Pierre Amilhat, directorate-general for international cooperation and development for Asia, Central Asia and the Middle East.

“Both Cambodia and the EU want the Khmer Rouge Tribunal’s process to speed up,” he said. “However, the EU will continue to support and contribute to the [Extraordinary Chambers of the Courts of Cambodia].”

He added, however, that both sides could not interfere with the tribunal process. The EU was unable to respond before press time.

Money has been a key ongoing concern of the tribunal, particularly on the national side, which has been plagued by funding issues and saw staffers briefly walk off the job in 2013.

ECCC spokesman Neth Pheaktra yesterday said the national side will again face financial shortfalls with regard to staff salaries from July 1 onward.

“We call upon all stakeholders to provide the funding to ensure that the judicial proceedings can move forward without interruptions,” he said.

The EU was the tribunal’s seventh largest donor last year, contributing $9.2 million.

Senior Khmer Rouge leaders Nuon Chea and Khieu Samphan face charges of genocide in the second part of their trial at the tribunal. They were found guilty of crimes against humanity related to the forced evacuation of Phnom Penh last year and sentenced to life in prison.

ជីវិត​ស្ត្រី​សកម្មជន​ដីធ្លីក្រោយ​ចេញ​ពី​ពន្ធនាគារ

Welcome to Cambodia: What Australia isn't telling refugees

By Kevin Doyle

  • 27 May 2015


A group of Cambodian street vendors sells goods to tourists and local people in front of the Royal Palace
A fact sheet for migrants portrays Cambodia as a country with no violent crime or stray dogs


School of Vice: You can always count on this VC regime to do the job when it comes to scamming ...

---

Take a one-way ticket out of a Pacific island detention centre and you could start a new life in a country where you are told jobs are waiting, quality medical services are available, and there are no problems with violent crime or even stray dogs.
Free accommodation is provided, along with monthly income support, health insurance, complimentary language classes and more.
Sound a lot like Utopia?
Try Cambodia, one of the poorest countries in the world.


Protest in 2014
Re-settling migrants in Cambodia has proved controversial

Or, welcome to a version of life in Cambodia promised to four refugees - two Iranian men, an Iranian woman and a Rohingya man from Myanmar (also known as Burma) - for agreeing to resettle in Cambodia instead of Australia.
When they arrive in the capital Phnom Penh from Darwin, the four will be the vanguard of a controversial deal in which Cambodia has agreed to resettle Australia's unwanted refugees.

Australia's Donaco International Bets $360 Mln On Cambodia Border Casino For Thai Gamblers


Forbes - Muhammad Cohen

Cambodia’s 14 clusters of casinos in towns just over its borders with Thailand and Vietnam function as Macau does for China, offering a nearby, culturally familiar setting for gamblers from the other side of the border to do what they can’t do back home. The scale is just a little bit different.

Macau has massive resorts with hundreds of tables that collectively bring in seven times the casino revenue of Las Vegas. Cambodia’s border casinos mostly have a dozen or two tables that are often a few big player wins away from insolvency. In Bavet, the main border cluster for players from Ho Chi Minh City, there’s a scale copy of Bellagio called Winn, the name written in the same script that adorns Wynn Resorts properties, and a weed-strewn driveway leading to its locked entrance. Many border casinos seem like punchlines in search of a joke.

Donaco International has paid $360 million for Star Vegas, the best casino in Poipet, the Cambodian border town closest to Bangkok. (Photo credit: Muhammad Cohen)


But in Poipet, the cluster of ten casinos nearest Bangkok that I visited earlier this year, gaming operators were laughing their way to the bank early this century, before post-monopoly Macau, NagaWorld in Phnom Penh and Singapore’s mammoth integrated resorts began luring players to their brighter lights. Without a casino opening in Macau in three years (until last week), better roads for the three hour drive from Thailand’s capital, longer border opening hours and, perhaps most important, Thailand’s military rulers cracking down on Bangkok’s vast illegal casino trade, Poipet is all smiles again.

ពលរដ្ឋ​នៅ​ត្បូងឃ្មុំ​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ចាត់​វិធានការ​លើ​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ពលករ​ទៅ​ជប៉ុន


ដោយ សូត សុខប្រាថ្នា
2015-05-30   rfa

ពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​ក្រូចឆ្មារ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នាំ​គ្នា​មក​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង​នៅ​សមាគម​ការពារ​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក (adhoc) និង​ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ ជួយ​អន្តរាគមន៍​ជុំវិញ​ករណី​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ពលករ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​ប្រទេស​ជប៉ុន ឈ្មោះ រ៉ាយ ណេតធ្យូរ៉ល់ (Rice Natural) មិន​បាន​គោរព​តាម​កិច្ចសន្យា។ ពលរដ្ឋ​ចោទ​ប្រកាន់​ក្រុមហ៊ុន​ថា បាន​ប្រមូល​ប្រាក់​ពួក​គាត់ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​នាំ​ពួក​គាត់​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ដូច​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ឡើយ។

ពលរដ្ឋ​នៅ​ស្រុក​ក្រូចឆ្មារ ហៅ​ក្រុមហ៊ុន​នាំ​ពលករ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន ឈ្មោះ រ៉ាយ ណេតធ្យូរ៉ល់ ថា​ជា​ក្រុមហ៊ុន​បោកប្រាស់​ប្រជាពលរដ្ឋ។ ការ​អះអាង​ដូច​នេះ បន្ទាប់​ពី​ពួក​គាត់​បាន​បង់​ប្រាក់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ជាច្រើន​រយ​ដុល្លារ កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤ ដោយ​ខាង​ក្រុមហ៊ុន​សន្យា​ថា​នឹង​នាំ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន នៅ​ឆ្នាំ​២០១៥ ក៏ប៉ុន្តែ​រហូត​ពេល​នេះ គ្មាន​ដំណឹង​ពី​ក្រុមហ៊ុន​ឡើយ។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត អាសយដ្ឋាន និង​លេខ​ទំនាក់ទំនង​ក្រុមហ៊ុន គឺ​មិន​អាច​ទាក់ទង​បាន​ទៀត។

ឧបការី​រង​ក្រសួង​ការ​បរទេស​អាមេរិក​នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា​ពីរ​ថ្ងៃ

ដោយ យាង សុជាមេត្តា
2015-05-30 rfa

ឧបការី​រង​ក្រសួង​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ការងារ លោក ស្កត់ បឺសប៊ី (Scott Busby)។
Photo courtesy of state.gov

ឧបការី​រង​ក្រសួង​ការ​បរទេស​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ទទួល​បន្ទុក​ផ្នែក​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ សិទ្ធិ​មនុស្ស និង​ការងារ លោក ស្កត់ បឺសប៊ី (Scott Busby) នឹង​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ខាង​មុខ។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ចេញ​ផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ឧសភា ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ទស្សនកិច្ច​នេះ លោក ស្កត់ បឺសប៊ី នឹង​ជួប​ជាមួយ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល និង​សង្គម​ស៊ីវិល ដើម្បី​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​មាន​ដូចជា អំពី​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សមាគម និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល អំពី​សិទ្ធិ​ការងារ និង​អំពី​ប្រធានបទ​ផ្សេង​ទៀត ទាក់ទង​នឹង​សិទ្ធិ​មនុស្ស។

ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​របស់ លោក ស្កត់ បឺសប៊ី ធ្វើ​ឡើង​ចំ​ពេល​ដែល​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល កំពុង​រិះគន់​ទៅ​លើ​ដំណើរ​ការ​ធ្វើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​ស្ដីពី​សមាគម និង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល។ ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច​នេះ ក៏​ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ក្រសួង​ការ​បរទេស​កម្ពុជា បាន​ព្រមាន​ទៅ​លើ​ទីភ្នាក់ងារ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ប្រចាំ​កម្ពុជា មិន​ឲ្យ​រិះគន់​ទៅ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល។ ជាមួយ​គ្នា​នេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា លោក វីល្លៀម ថត (William Todd) ក៏​ត្រូវ​បាន​ក្រសួង​ការ​បរទេស ចាត់​ទុក​ថា ព្រហើន​ខ្លាំង ដោយសារ​តែ​លោក​បាន​រិះគន់​សេចក្តី​ព្រាង​ច្បាប់​របស់​រដ្ឋាភិបាល​នៅ​លើ​បណ្ដាញ​សារព័ត៌មាន។

សេចក្តី​ប្រកាស​ព័ត៌មាន​របស់​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ឲ្យ​ដឹង​ដែរ​ថា នៅ​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​នៃ​ដំណើរ​ទស្សនកិច្ច លោក ស្កត់ បឺសប៊ី លោក​ក៏​នឹង​ធ្វើ​សន្និសីទ​សារព័ត៌មាន​នៅ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ប្រចាំ​កម្ពុជា ផង​ដែរ៕

សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​ភាគ​តិច​នៅ​រតនគិរី​ជំទាស់​នឹង​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវ​រ៉ែ​លោហៈ


ដោយ រដ្ឋា វិសាល
2015-05-30 rfa
សន្និសីទ​កាសែត​ស្ដីពី​ការ​រក​ឃើញ​រ៉ែ​មាស ដោយ​រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល លោក ម៉េង សក្កិធារ៉ា នៅ​សាលា​ខេត្ត​រតនគិរី កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មករា ឆ្នាំ​២០១៥។
Photo Adhoc

ក្រុមហ៊ុន​ស្រាវជ្រាវ​រ៉ែ​លោហៈ​ឈ្មោះ អង្គរ​ហ្គោល (Angkor Gold) កំពុង​ជួប​បញ្ហា​រាំង​ស្ទះ​ដោយសារ​ប្រជាពលរដ្ឋ​សហគមន៍​ជនជាតិ​ដើម​មួយ​ក្រុម​នៅ​ខេត្ត​រតនគិរី មិន​យល់ព្រម​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ធ្វើ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​តំបន់​អ្នក​ភូមិ​អភិរក្ស បើ​ទោះ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​ចេញ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​នេះ​ធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​យ៉ាង​ណា​ក្តី។

តើ​មូលហេតុ​អ្វី បាន​ជា​អ្នក​ភូមិ​ប្រឆាំង​នឹង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ស្រាវជ្រាវ? តើ​ក្រុមហ៊ុន​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ដោះស្រាយ​ដោយ​វិធី​ណា?

តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​ស្រាវជ្រាវ​រ៉ែ​លោហៈ អង្គរ​ហ្គោល អះអាង​ថា ពួក​គេ​កំពុង​ស្វែងរក​លទ្ធភាព​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​សហគមន៍ យល់​ដឹង​ពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​ផ្នែក​ស្រាវជ្រាវ​រ៉ែ ដែល​អនុលោម​ទៅ​លើ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អនុញ្ញាត​ដោយ​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល និង​គោរព​ពេញលេញ​ត្រឹមត្រូវ​ទៅ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ដែល​ក្រសួង​ជំនាញ បាន​កំណត់​ក្នុង​អាជ្ញាប័ណ្ណ​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​របស់​ក្រុមហ៊ុន។

ការ​អះអាង​នេះ ធ្វើ​ឡើង​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​គ្នា​រវាង​តំណាង​ក្រុមហ៊ុន និង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​នៅ​ការិយាល័យ​សមាគម​ខ្មែរ​លើ​ក្នុង​ក្រុង​បានលុង ខេត្ត​រតនគិរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ខែ​ឧសភា។

គ.ជ.ប​នឹង​បញ្ជូន​សេចក្ដី​ព្រាង​នៃ​នីតិវិធី​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ទៅ​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប​និង​ជប៉ុន

ដោយ យាង សុជាមេត្តា
2015-05-30

លោក ហង្ស ពុទ្ធា ដែល​ជា​សមាជិក​ទី​៩ របស់ គ.ជ.ប ចេញ​ពី​សង្គម​ស៊ីវិល និង​ដែល​ទើប​ត្រូវ​បាន​គេ​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​របស់ គ.ជ.ប​ថ្មី ផ្ដល់​បទសម្ភាសន៍​ដល់​វិទ្យុ​អាស៊ីសេរី នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។
RFA/Yeang Socheametta

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត (គ.ជ.ប) នឹង​បញ្ជូន​សេចក្តី​ព្រាង​បឋម​ស្ដីពី​បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត ទៅ​កាន់​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប ប្រចាំ​កម្ពុជា និង​ភាគី​ជប៉ុន ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់​នៅ​សប្ដាហ៍​ក្រោយ។ គម្រោង​នៃ​ការ​បញ្ជូន​នេះ គឺ​បន្ទាប់​ពី គ.ជ.ប បាន​ជួប​ប្រជុំ​កាល​ពី​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ឧសភា ដើម្បី​ពិនិត្យ​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​នេះ។

ការ​សម្រេច​លើ​សេចក្តី​ព្រាង​បឋម​ស្ដីពី​បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត គឺ​ជា​សមិទ្ធផល​ដំបូង​បង្អស់ ដែល​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី​សម្រេច​បាន ក្រោយ​ពី​ពួក​គេ​បាន​ចូល​កាន់​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​ជាង​មួយ​ខែ​កន្លះ​កន្លង​មក​នេះ។

សមាជិក និង​ជា​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត លោក ហង្ស ពុទ្ធា មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ឧសភា ថា ខ្លឹមសារ​នៃ​សេចក្តី​ព្រាង​បឋម​ស្ដីពី​បទបញ្ជា និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ គឺ​ផ្ដោត​សំខាន់​ទៅ​លើ​នីតិវិធី​នៃ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ និង​ការ​រៀបចំ​បញ្ជី​បោះ​ឆ្នោត​ថ្មី។

លោក ហង្ស ពុទ្ធា ឲ្យ​ដឹង​បន្ត​ថា សេចក្តី​ព្រាង​ដែល​មាន​ទាំងអស់ ៦​ជំពូក នឹង​ត្រូវ​បញ្ជូន​ទៅ​កាន់​ប្រតិភូ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​អ្នក​បច្ចេកទេស​ជប៉ុន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​ជួយ​ត្រួត​ពិនិត្យ និង​ផ្តល់​យោបល់។ លោក​មាន​ប្រសាសន៍​ដែរ​ថា តាម​ការ​គ្រោង​ទុក គឺ​នៅ​បន្ទាប់​ពី ៣​សប្ដាហ៍​ដែល​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​សេចក្តី​ព្រាង​នេះ គ.ជ.ប នឹង​រៀបចំ​ការ​ប្រជុំ​ជាមួយ​សហភាព​អឺរ៉ុប និង​ភាគី​ជប៉ុន ដើម្បី​ស្តាប់​អនុសាសន៍​របស់​ពួក​គេ។

Youth reviving the art of Khmer calligraphy in digital age

Nou Sovannarout (left) and Nouv Samnang work on a Khmer Typography Team design.Kimberley Mccosker

Despite technical hurdles, a growing number of young Cambodians are driving development of Khmer fonts
The members of the Khmer Typography Team act as a collaborative entity: they dislike one-on-one interviews, their designs are often achieved thanks to cooperation over coffees, and their fonts are freely available for download from their blog. With the exception of the two members who are monks, they sport matching T-shirts featuring their logo on the front and sample fonts in red or gold on the back.
Young, tech-savvy and unfamiliar with offices, the team are at the forefront of a surge of interest in typographical design in Cambodia taking place mainly online and in the coffee shops of the city’s capital.
Nouv Samnang, 28, the team’s unofficial spokesperson, explained that the group’s interest in bespoke fonts was initially sparked by a one-off workshop in Khmer font programming in 2008.
“At first, we designed [fonts] individually and did not meet,” he said over coffee this week. “But once we had created some new Khmer fonts, we created the Khmer Typography Team on Facebook to show people our achievements and receive comments and questions.”
Since its launch, Khmer Fonts’ Facebook fanbase has grown to more than 27,000 members, including many new amateur typographers who head online to share their first attempts at Khmer typography or to crowd source solutions to glitches in the Font Lab and Photoshop software that they use.
Members are also creating an unofficial archive of designs they like, sharing everything from the spidery swirl of Buddhist scriptures to the psychedelic ’60s slant of Sinn Sisamouth’s album artwork. One popular online post shows a blackboard in Banteay Meanchey province with letters chalked by a teacher: the woman’s handwriting is considered so beautiful that typographers are hounding her for permission to digitise the style.
Lettering by Men Vannak inspired by Khmer Kbach design
Lettering by Men Vannak inspired by Khmer Kbach design. Christine Schmutzler
To type Khmer letters on a keyboard involves multiple keystrokes, meaning that English or phonetic Latin script spellings of Khmer words are often used instead of Khmer script in informal communications. But Samnang, a freelance designer, said that over the past few years, young Cambodians had been embracing their own alphabet and were increasingly going online to share homemade posters and memes written in Khmer script.

Thais grew testy as Khmer Rouge entered year 3: cables

Sat, 30 May 2015 ppp
Ethan Harfenist

A fresh batch of US diplomatic cables published on Wednesday by WikiLeaks has shed light on the increasing regional tension caused by the Khmer Rouge regime as it entered its third year in power, particularly in Thailand, where patience was thinning over activities along its border.

A cable from May 1978 detailing Admiral Maurice Weisner’s visit with the then Thai Prime Minister Kriangsak Chamanan details Thailand’s unease over China’s support of the Khmer Rouge. He detailed China’s furnishing of Cambodian forces with 122 and 130mm guns, as well as 107 and 120mm rockets.

“[Kriangsak] knew, from shell fragments found in Thailand when the Cambodians have fired across the border, that the Cambodians have new equipment in the border area,” the cable reads.

“Thailand remains calm and tries not to overreact to Cambodian attacks … but Thailand cannot wait around much longer without responding to the attacks.”

Timber sales to Vietnam trebled in 2014, finds report


Sat, 30 May 2015 ppp
Charles Rollet
Sawn wood extracted from an economic land concession in Ratanakkiri province.Heng Chivoan

Timber exports from Cambodia to Vietnam more than tripled in 2014 compared with the year before, despite ongoing negotiations to curb the trade, according to a new report.

The total amount of sawn wood exported to Vietnam from Cambodia was 153,547 cubic metres in 2014, compared with 51,125 cubic metres in 2013, according to past data and a draft report from Forest Trends, a US-based NGO.

Phuc Xuan To, a co-author of the report, said he found on a recent border trip that most of the timber imported from Cambodia to Vietnam was illegal.

“Vietnamese traders go directly to Cambodia and buy illegal timber from Cambodian loggers,” he said.

The value of the wood was $256 million in 2014, compared to $45 million in 2013, although value figures are routinely underestimated to avoid import taxes.

The report stated that all the sawn wood imported from Cambodia and Laos had very high market value, as most of it was rosewood or other luxury timber.

Book tells the story of Cambodia's Temple in the Clouds

Preah Vihear is one of Cambodia’s most spectacular attractions, but relatively few make the arduous journey to see it. Scott Howes


Built on a cliff-top in the Dangrek mountain range that forms Cambodia’s northern border with Thailand, Preah Vihear temple is one of the Kingdom’s most spectacular attractions. But there’s much more to the site than a pretty view. Fresh off the presses, Temple in the Clouds: Faith and Conflict at Preah Vihear charts the temple’s fascinating history, from its construction during the reign of the Khmer empire and the controversial 1907 map drawn by the French that put the Thai-controlled but abandoned site on the Cambodian side of the border, to the bloody conflicts that resulted from it and the international court cases that ultimately confirmed Cambodia as its custodian. Post Weekend this week interviewed former Washington Post foreign correspondent John Burgess about his experiences researching and writing the book, the first comprehensive history of the temple.
Why did you decide to write a book about Preah Vihear? 
I first went to Preah Vihear in 1974 to do a newspaper story. I spent just a few hours there, but came away enchanted with the place – that’s a very common reaction. There’s the intense beauty of the cliff-top setting and the ancient stones, and the tragedy that the temple’s been in a conflict zone for so many years. A subsequent visit in 2010 brought those feelings back. The great monument was still awaiting a resolution to the long troubles. So the idea came to me to write a book that would tell the full story of the place, ancient and modern.

Do you have a personal view on where the border should be or who should be guardian of the temple?
From the start, my intention was not to write something that would argue the issue from one perspective or the other, just to gather the facts together. As you know, the International Court of Justice has decided the question of ownership, and both Cambodia and Thailand have accepted that decision.
Author John Burgess
Author John Burgess. PHOTO SUPPLIED
There are some real characters in your book. Who would you most like to sit down and actually interview? 
Certainly Divakara, the aged Brahmin priest who visited Preah Vihear in the early 12th century. What a thing it would be to get a first-hand account of the temple and its community in its golden age. Prince Damrong was a fascinating, forceful personality who had deep influence on the modernisation of Siam – that would be quite an interview. And it would be quite an experience to sit down with Cambodia’s legal counsel Dean Acheson for an in-person exposure to the man’s wit, ego and erudition.

US mooted trips to DK-era Angkor


Fri, 29 May 2015 ppp
Daniel Pye

Tourists leave Angkor Wat temple as the sun sets in February. Vireak Mai

Among the hundreds of WikiLeaks cables on Cambodia released yesterday, some revealed the more personal – and bizarre – side to US diplomacy.

A plan hatched to fly US tourists on day trips from Bangkok to visit Angkor Wat “could eventually have [the] impact of opening the regime and moderating [its] domestic policies”, a November 23, 1978, cable asserted.

The US expected either former Thai foreign minister Chatchai Chunhawan’s Erawan airline or national carrier Thai Airways to open the route by the following March, and had prepared to post travel advisories and “warn prospective American tourists of potential dangers and strongly remind them of our inability to provide consular protection for visitors to Kampuchea”.

In Myanmar, the US lobbied Yangon to approach Pol Pot’s regime to “counsel [Phnom Penh] to moderate its policies”, but the one-party state ruled by dictator Ne Win declined the advance. Though “the carnage in Kampuchea appeared to be without recent equal”, a Myanmar official said, “much blood is spilled in people’s revolutions”.

Gov’t now says aware of Montagnard arrivals

Fri, 29 May 2015 ppp
Phak Seangly

---
School of ViceWhat else do they know or pretend not to know about what's happening all over the Kingdom?

---

After weeks of denying any knowledge of the dozens of Montagnard asylum seekers waiting in Phnom Penh to register their claims, an immigration official yesterday admitted that the government was well aware of the new arrivals.

Hul Sarith, chief of the General Department of Immigration’s registration office, said the UN had informed the department of the influx of asylum seekers from Vietnam.

“We got the information from the UN about them through the phone. [We know] there are some more now, but nothing has been carried out,” he said, referring to the government’s failure to register the Montagnards – an indigenous peoples from Vietnam’s Central Highlands – and process their claims.

On Wednesday, the UN refugee agency (UNHCR) told the Post that there were 67 Montagnards awaiting registration. Some have been waiting since January.

Sarith declined to give any reason yesterday for his department’s inaction, only repeating that the claims had not yet been processed before hanging up the phone.

Montagnards fleeing alleged religious and political persecution first began entering Cambodia in October. Since then dozens have been arrested and deported, while just 13 have had their claims processed.

The 13 were all granted refugee status in March with the intention of resettling them in a third country.

But Vivian Tan, regional spokeswoman for UNHCR, said this week that no countries had yet been found that would take them in.

កម្មវិធីទូរទស្សន៍ប្រចាំសប្តាហ៍​05/29/15

Can Cambodia Become the Gateway to ASEAN’s 600 Million Consumers?

May 29, 2015 knowledge.whartonSelling Cambodia, a country known for its killing fields, landmines and chronic poverty, is a tough job. But Chanthol Sun, minister for commerce, says it’s very easy when “you talk from the heart.” The 59-year-old, U.S.-educated, former General Electric executive points out that Cambodia has a lot to offer to international investors: political and macroeconomic stability, a pro-business government, competitive investment incentives and a great location. Referring to the people of Cambodia as his “shareholders,” Sun says, “They have suffered long enough. It’s time for Cambodia to grow … it’s time to for us to move forward.”

Born in 1956, in Koh Thom district in the Kandal province, Sun lost his mother and brother to the Khmer Rouge. The rest of his family escaped to Thailand. In 1973, Sun went to the U.S. with $50 in his pocket. He returned to Cambodia in 1994 and helped set up the Council for the Development of Cambodia. Elected to the Cambodian National Assembly in 2003, he was the minister for public works and transport from 2004 till 2008. In September 2013, he took on his current responsibilities as minister of commerce.

In a conversation with Knowledge@Wharton, Sun talks about his faith in the future of Cambodia and what motivates him as an individual.


As edited transcript of the conversation follows.

Knowledge@Wharton: Of all the ASEAN countries, why would an investor chose Cambodia instead of, say, Thailand, Indonesia or Vietnam?

Chanthol Sun: I can give the investor a few good reasons. At the top of the list is political stability. It’s important for investors to invest in a country that is politically stable. We had a little hiccup in the elections of 2013 — the opposition boycotted the national assembly for 10 months — but that’s all sorted now. Today, politically, Cambodia is very stable.

Two, macroeconomic stability. Cambodia’s GDP has been growing at an average of 7.7% for the last 20 years. The World Bank calls us one of the ‘Olympians of growth’; [we are] the sixth fastest growing economy in the world for the last 20 years. The inflation rate is less than 5%. The exchange rate has been stable for the last 20 years. Our debt-to-GDP ratio is below 30% and our budget deficit is very small. We expect to grow at an average of 7% to 7.5% for the next five to six years.

“Foreign investors and local investors are treated equally in Cambodia.”

ផលប៉ះពាល់ពីការផលិតចម្រៀងដោយការលួចចម្លងពីបរទេស


តើ​អំណាច​ប្រមូល​ផ្តុំ​ ជា​ប្រភព​បញ្ហា​សង្គម​ខ្មែរ?

Mon, 25 August 2014 ppp

នេះ​ជា​សកម្មភាព​តវ៉ា​រក​យុត្តិធម៌​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​បឹងកក់ នៅ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នា​ពេល​កន្លង​មក។ ហេង ជីវ័ន

ជា​ទូទៅ​យើង​គ្រប់​គ្នា​បាន​ឃើញ​ហើយ​ថា ប្រទេស​របស់​យើង​តែង​តែ​កើត​មាន​បញ្ហា​មិន​ចេះ​ចប់ មិន​ចេះ​ហើយ ចង​ច្រាក់​ស្រែះ​ស្ទើរ​តែ​មើល​មិន​យល់​ដែល​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​មិន​មែន​កើត​មាន​តែ​នៅ​ក្នុង ប្រទេស​កម្ពុជា នោះ​ទេ ពោល​គឺ​វា​កើត​មាន​នៅ​លើ​ជុំវិញ​ពិភពលោក​ទាំង​អស់​ជា​ពិសេស​គឺ​នៅ​បណ្តា​ប្រទេស​ដែល​ក្រីក្រ មាន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ល្ងង់ៗ មិន​សូវ​មាន​ចំណេះ​ដឹង និង​ការ​យល់​ដឹង​ខ្ពស់ ហើយ​និង​ប្រទេស​ដែល​ទើប​តែ​ងើប​ចេញ​ពី​ភ្លើង​សង្រ្គាម​ជាដើម។ តួ​យ៉ាង នៅ​ក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន យើង​បាន​ដឹង​បាន​ឃើញ​ទាំង​អស់​គ្នា​ហើយ​ថា មាន​បញ្ហា​ទាំង​ពួង​រាប់​មិន​អស់​ដែល​កំពុង​តែ​កើត​ឡើង​ក្នុង​សង្គម​យើង​បញ្ហា​ទាំង​នោះ​រួម​មាន ជន​អន្តោ​ប្រវេសន៍​ខុស​ច្បាប់ ការ​រំលោភ​យក​ដីធ្លី​ការ​បំពុល​បរិស្ថាន​ការ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​ការ​រំលោភ​បំពាន​សិទ្ធិ​មនុស្ស​សង្គម​អយុត្តិធម៌​អសីលធម៌​អាត្មា​និយម​អំពើ​ពុក​រលួយ​បញ្ហា​សេដ្ឋកិច្ច​ភាព​គ្មាន​ការងារ​ធ្វើ​ប្រេង​សាំង​ទំនិញ​ឡើង​ថ្លៃ​គ្មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​គុណភាព​ផលិត​ផល​បញ្ហា​នយោបាយ​និង​បញ្ហា​សាសនា​ជាដើម។

តំណក់​ទឹក​ស្អាត!


Fri, 29 May 2015 ppp

ព្រះសង្ឃ​គង់​នៅ​វត្ត​ឧណ្ណាលោម និមន្ត​ចែក​អំណោយ​​​​ដល់​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ កាលពី​ឆ្នាំ ២០១២ ។ ហេង ជីវ័ន

ឱ! ជាតិ​សាសន៍​ខ្មែរ​អើយ! ពេល​អ្នក​ឮ​ពួកយើង​និយាយ​ថា​ពួកយើង​ស្រឡាញ់​អំពើ​ល្អ ពួក​យើង​កំពុង​នាំគ្នា​ដាំ​ពង្រីក​អំពើ​ល្អ ពួក​យើង​នាំគ្នា​ការពារ​អំពើ​ល្អ គេ​ថា​ពួកយើង​រស់​មិន​ចុះ​ចំណោម​គេ! មិន​ចូល​ស្ទឹង​តាម​បត់​ជាដើម។ ពេល​អ្នក​ឮ​ពួកយើង​​និយាយ​ថា ពួកយើង​ស្អប់​អំពើ​អាក្រក់​ ពួកយើង​រួមគ្នា​កម្ទេច​អំពើ​អាក្រក់ គេ​ចោល​ភ្នែក​មើល​មក​យើង​ប្រៀប​ដូចជា​យើង​​នេះ​ជា​សត្វ​ចម្លែក​ដែល​មាន​ក្បាល​ពីរ​ជើង​បី។

មនុស្ស​ខ្មែរ​ឥឡូវ​ធ្វើ​អាក្រក់​លែង​ខ្មាស​លែង​ស្គាល់​ពាក្យ​ថា​ខ្ពើម​បាប តែ​វា​ទៅ​ជា​ខុស​គេ​មិន​ច្រឡំ​គេ​ពេល​យើង​ហៅ​គេ​ឲ្យ​នាំ​គ្នា​បែរ​មក​ធ្វើ​អំពើ​ល្អ។ ពេល​​យើង​ថា​អ្វីៗ​ត្រូវ​ផ្ដើម​ចេញ​ពី​ការ​មាន​សម្មាទិដ្ឋិ គួរ​នាំគ្នា​រៀន​នាំ​គ្នា​ធ្វើ​បុណ្យ​ទី​ភ្លឺ នោះ​គឺ​ការ​ធ្វើ​បុណ្យ​ជួយ​ជាតិ​ដោយ​គ្មាន​រំពឹង​ផល​តប​ស្នង​មក​ខ្លួន​វិញ​។ គេ​ថា​អី​គេ​ វា​មិន​ដែល​មាន​មនុស្ស​ជួយ​គេ​ដោយ​មិន​គិត​រក​ផលប្រយោជន៍​មក​ខ្លួន​វិញ! វា​មិន​ដែល​មាន​អ្នកណា​ធ្វើ​នយោបាយ​មិន​ចង់​បាន​អី! តើ​ត្រូវ​ពន្យល់​ខ្មែរ​ឲ្យ​យល់​ត្រង់​ចំណុច​នេះ​ដូច​ម្ដេច​ទៅ បើ​សូម្បីតែ​ពួក​ទស្សនវិទូ​លោក​ខាង​លិច​ខ្លះ​ក៏​យល់​មិន​បាន​ត្រង់​នេះ​ដែរ។

គេ​បាន​លើក​ឡើង​ថា ការ​ជួយ​​អ្នក​ដទៃ គឺជា​ការ​ចុះ​ទុន​រយៈពេល​វែង​ដែល​​​នឹង​ទទួល​បាន​កម្រៃ​ច្រើន​ពេល​ក្រោយ។ ការ​គិត​​បែប​នេះ​ស្ថិត​ក្នុង​ព្រំដែន​នៃ​ភាព​អាត្មានិយម​មិនមែន​ជា​ការ​ជួយ​សង្គ្រោះ​ទេ តែ​វា​ជា​ការ​ដាក់​នុយ​ស្ទូចត្រី។ ការ​ជួយ​ពិតប្រាកដ​ប្រៀប​ដូចជា​ទឹក​ហូរ​ដែល​ហូរ​ទៅ​មិន​​ត្រឡប់ គឺ​ដឹង​ត្រឹម​ហូរ​ពី​ទី​ខ្ពស់​ទៅ​ទី​​ដែល​​ជម្រាល​ជាង អត់​មាន​ហូរ​យក​មុខមាត់​អី​ទេ។ កំណួច​ចិត្ត​ដំបូង​ដែល​គិត​ចង់​ជួយ គឺ​ត្រឹម​តែ​ជួយ​ឲ្យ​អ្នក​ដែល​យើង​យល់​ថា ត្រូវការ​ជំនួយ​ត្រូវ​បាន​ជួយ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ មិន​មែន​កំណួច​ចិត្ត​ថា ជួយ​គេ​ថ្ងៃ​នេះ​ ស្អែក​ចាំ​គេ​ជួយ​វិញ​នោះ​ទេ។ ផ្នែក​​មួយ​នៃ​ការ​ជួយ​គឺ​ប្រៀប​​ដូចជា​ការ​បម្រើ​ដែល​មិន​គិត​កម្រៃ​តបស្នង តែ​គឺជា​ទឹកចិត្ត​​ដែល​គិត​ត្រឹមតែ​ឲ្យ​ដោយ​គ្មាន​បង្ក​នូវ​ស្លាកស្នាម​អកុសល​ណា​មួយ​ត្រឡប់​មក​ខ្លួន​វិញ​​សោះ​ឡើយ​ដែល​ទឹក​ចិត្ត​បែប​នេះ​បន្ដិច​ម្ដងៗ​វា​ប្រែក្លាយ​ជា​ការងារ​ប្រចាំ​ជីវិត​របស់​យើង​។ យើង​ពេញចិត្ត​រស់​ដើម្បី​បាន​ធ្វើការ​បែប​នេះ គឺ​រស់​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញ។

របរ​ធាក់​ស៊ីក្លូ​បន្ត​រស់រាន​ទាំង​ត្រដាបត្រដួស​អាស្រ័យ​ចិត្ត​សប្បុរស​ពី​អ្នក​ជិះ

បុរស​ប្រកបរបរ​ធាក់ស៊ីក្លូ​សម្រាក​លង់​លក់​ក្រោម​ដំបូល​យានជំនិះ​កង់បី​របស់​ខ្លួន​។ ផា លីណា

ភ្នំពេញៈ ជាមួយ​អីវ៉ាន់​គ្រឿង​ជ័រ​សំពីងសំពោង ស្ត្រី​អាជីវករ​សម្បុរស​អង្គុយ​លើ​យាន​ជំនិះ​កង់​បី បញ្ជា​ដោយ​បុរស​ចំណាស់​ស្បែក​​ស្រគាំ​ផ្សើម​ដោយ​ដំណក់​ញើស​ក្រោម​កម្ដៅ​សូរ្យសែង​ក្ដៅ​ហែង​។

ខណៈ​ដែល​ម៉ូតូឌុប និង​រ៉ឺម៉ក​កង់បី​ចត​ត្រៀបត្រា​មុខ​ផ្សារ អ្នកស្រី កែ គីមលៀប បែរ​ជា​ជ្រើសរើស​យានជំនិះ​ដ៏ចំណាស់​ជិត​ផុត​ពូជ​សម្រាប់​ដំណើរ​ដឹក​អីវ៉ាន់​ពី​ផ្សារ​មក​ផ្ទះ​ដោយសារ​តែ​ល្បឿន​យឺត​របស់​ស៊ីក្លូ និង​ទឹកចិត្ត​អាណិតអាសូរ​ម្ចាស់​វា។
ចំនួន​ស៊ីក្លូ​ចូល​សមាគម​មាន​ច្រើន​ជាង​អ្នក​មិន​ចូល​សមាគម​។ ផា លីណា

អ្នក​លក់​ទំនិញ​ជ័រ​រូប​នេះ​និយាយ​ថា៖ «ជិះ​ស៊ីក្លូ​យឺត អត់​សូវ​គ្រោះថ្នាក់ ហើយ​ស្រួល​ដាក់​អីវ៉ាន់ ម៉្យាង​អាណិត​ពូ​អ្នក​ធាក់​ផង ចេះ​តែ​ជួយ​ជិះ​ស៊ីក្លូ​គាត់​ទៅ យើង​អត់​មាន​ប្រញាប់​អី​ផង»។

ក្ដីអាណិត​អាសូរ​នេះ​ហើយ​ដែល​អនុគ្រោះ​ដល់​វត្តមាន​ស៊ីក្លូ​នៅ​តាម​ដងផ្លូវ​ដល់​សព្វថ្ងៃ បើ​ទោះ​ជា​ជីវិត​ដ៏សង្វេគ​របស់​អ្នក​ធាក់ បាន​ធ្វើឲ្យ​មុខរបរ​នេះ​សាបរលាប ខ្សត់​ទាំង​ចំនួន​អ្នក​ធាក់ និង​អ្នក​ជិះ​សន្សឹមៗ​។

យោងតាម​ប្រធាន​សមាគម​អភិរក្ស​ស៊ីក្លូ និង​មុខរបរ​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធ លោក អ៊ឹម សម្បត្តិ បាន​លើក​នូវ​ស្ថិតិ​ត្រឹម​ឆ្នាំ​ ២០១៤ ​ដែល​បង្ហាញ​ថា​ស៊ីក្លូ​នៅ​ទូទាំង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​មាន​ចំនួន​សរុប​ ៤៧២ ​គ្រឿង តែ​មាន​អ្នក​ធាក់​ស៊ីក្លូ​ប្រហែល ១៦០ នាក់ ទៅ​ ២០០ ​​នាក់​ប៉ុណ្ណោះ​។

អ្នកស្រាវជ្រាវ​ជំរុញ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ចាត់​វិធានការ​កាត់បន្ថយ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

Fri, 29 May 2015 ppp
ប៉ិច សុធារី
កុមារា​ម្នាក់​នេះ ដើរ​កាត់​ត្រពាំង​ទឹក​មួយ​ដែល​រីង​ទឹក​ស្ទើរ​តែ​ទាំង​ស្រុង​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​កណ្តាល នា​ពេល​កន្លង​មក។ហេង ជីវ័ន

ភ្នំពេញៈ ក្រុម​អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​ពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​​កម្ពុជា​ និង​បណ្តា​ប្រទេស​ក្នុង​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ត្រូវ​​​មាន​វិធានការ​ដោះស្រាយ​ជា​បន្ទាន់​ក្នុង​ការ​កាត់បន្ថយ​ហានិភ័យ​ពី​ការ​​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​ទៅលើ​វិស័យ​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង ខណៈ​នៅ​សតវត្សរ៍​ចុងក្រោយ​នេះ សីតុណ្ហភាព​កម្តៅ​បាន​កើនឡើង​ជា​មធ្យម​ ១,៤ អង្សាសេ និង​​​កើត​​​មាន​​គ្រោះ​ធម្មជាតិ​ទឹកជំនន់​ជា​ញឹកញាប់។

ក្នុង​សិក្ខាសាលា​ស្តីពី​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​វិទ្យាសាស្រ្ត​សម្រាប់​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​ប្រធាន​កម្មវិធី​នៃ​ការ​ប្រែប្រួល​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​ប្រចាំ​តំបន់​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ លោក លីអូ ស៊ីបាសៀន បាន​ថ្លែង​ថា ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​បាន​ធ្វើឲ្យ​ប៉ះពាល់​យ៉ាង​ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់​វិស័យ​កសិកម្ម និង​សន្តិសុខ​ស្បៀង​នៅលើ​ពិភពលោក ពីព្រោះ​ថា នៅ​សតវត្សរ៍​ចុងក្រោយ​នេះ កម្តៅ​បាន​កើនឡើង ១,៤ ​​អង្សាសេ កម្រិត​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​បង្ក​ជា​ទឹកជំនន់ គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត និង​ការ​រញ្ជួយ​ដី​ជា​ញឹកញាប់​ជាដើម។

ក្រុម​តំណាង​រាស្ត្រ​បក្ស​ប្រឆាំង​ដាក់​លិខិត​សុំ​ឲ្យ​លោក វ៉ា គឹមហុង បំភ្លឺ​រឿង​ផែនទី


ដោយ ប្រាជ្ញ ចេវ
2015-05-29 rfa


លោក វ៉ា គឹមហុង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី និង​ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​ព្រំដែន​កម្ពុជា បង្ហាញ​ផែនទី​ប្រទេស​កម្ពុជា។
RFA/Uon Chhin

លិខិត​មួយ​ច្បាប់​របស់​ក្រុម​តំណាង​រាស្ត្រ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ បាន​ដល់​ដៃ​ប្រធាន​រដ្ឋសភា​ហើយ ដើម្បី​ស្នើសុំ​ឲ្យ​មន្ត្រី​ជាន់​ខ្ពស់​រដ្ឋាភិបាល បង្ហាញ​ផែនទី​ប្រើប្រាស់​សព្វថ្ងៃ និង​នីតិវិធី​នៃ​ការ​បោះ​បង្គោល​ព្រំ​ដែន​កម្ពុជា-វៀតណាម។

ទោះ​បែប​នេះ​ក្តី  លោក វ៉ា គឹមហុង ទេសរដ្ឋមន្ត្រី​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ចការ​ព្រំដែន ដែល​ក្រុម​តំណាង​រាស្ត្រ​បក្ស​ប្រឆាំង​ស្នើសុំ​ឲ្យ​ឆ្លើយ​បំភ្លឺ ពុំ​ទាន់​ប្រតិកម្ម​យ៉ាង​ណា​នៅ​ឡើយ​ទេ ដោយ​លោក​បញ្ជាក់​ថា រង់ចាំ​មើល​សំណើ​លិខិត​ជា​មុន​សិន។

តំណាង​រាស្ត្រ​មណ្ឌល​កំពង់ចាម មក​ពី​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ លោក ម៉ៅ មុនីវណ្ណ ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ ទី​២៩ ខែ​ឧសភា នេះ​ថា តាម​បទបញ្ជា​ផ្ទៃក្នុង​សភា លិខិត​ស្នើសុំ​របស់​តំណាង​រាស្ត្រ គឺ​ប្រធាន​រដ្ឋសភា គឺ​តែងតែ​ចុះ​ហត្ថលេខា​អនុញ្ញាត​តាម​សំណើ។ លោក ម៉ៅ មុនីវណ្ណ ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ជា​គោលការណ៍ នៅ​ពេល​លិខិត​នោះ​ផ្ញើ​ចេញ​បាន​មួយ​សប្ដាហ៍ មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ត្រូវ​តែ​ឆ្លើយ​តប៖ «ច្បាប់​ឲ្យ​តែ​ស្នើ​ទៅ​ប្រធាន​រដ្ឋសភា មិន​ជំទាស់​ទេ។ បើ​គាត់ (លោក វ៉ា គឹមហុង) មិន​បង្ហាញ​ផែនទី មិន​បង្ហាញ​ការ​បោះ​បង្គោល​ព្រំដែន​ទេ មាន​ន័យ​ថា គាត់​កុហក​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ»។

អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ជាំ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ស្នើ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក​ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​វៀតណាម​ឃាត់​ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ


ដោយ សូត សុខប្រាថ្នា
2015-05-29 rfa

ក្រុម​និស្សិត​មក​ពី​សកល​វិទ្យាល័យ​នានា​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ចុះ​ពិនិត្យ​ស្ថានភាព​ជាក់ស្ដែង​លើ​តំបន់​ដី​មាន​ជម្លោះ នៅ​ភូមិ​ជើង ឃុំ​ជាំ ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៥។
RFA/Saut Sokprathna

School of Vietnam: Don't hope or expect to have much peace having Vietnam as your neighbour ...

---

អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ជាំ ស្រុក​មេមត់ ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ឧសភា ស្នើ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក ចាត់​វិធានការ​ចំពោះ​ការ​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ពី​សំណាក់​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ជុំវិញ​បញ្ហា​ដីធ្លី​នៅ​តំបន់​ជម្លោះ។ សំណើ​នេះ ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈ​លិខិត​របស់​អាជ្ញាធរ​ឃុំ​ជាំ ផ្ញើ​ទៅ​អភិបាល​ស្រុក។

លិខិត​មួយ​ច្បាប់​ដែល​បញ្ជូន​ទៅ​អភិបាល​ស្រុក​មេមត់ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៩ ឧសភា ហៅ​សកម្មភាព​របស់​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ដែល​ចាប់​ឃាត់​ខ្លួន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់ ថា​ជា​ការ​រំលោភ​បំពាន​លើ​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​នៅ​ភូមិ​ជើង ឃុំ​ជាំ។

ក្នុង​លិខិត​បាន​រៀបរាប់​ថា នៅ​រសៀល​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ឧសភា មាន​អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ចំនួន ៨​នាក់ ប្រដាប់​ដោយ​អាវុធ​មួយ​ដើម ចូល​ចាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ម្នាក់​ឈ្មោះ ងឹត ខេង និង​ម៉ូតូ ១​គ្រឿង ខណៈ​ពលរដ្ឋ​រូប​នោះ​បាន​ចូល​ទៅ​ធ្វើ​ចម្ការ​ដំឡូងមី​របស់​ខ្លួន​ជា​ប្រចាំ​ដូច​សព្វដង នៅ​ចំណុច​ជាំប្រាំល្វែង ស្ថិត​នៅ​ភូមិ​ជើង។ លិខិត​បន្ត​ថា អាជ្ញាធរ​វៀតណាម ទាំង​នោះ​ចាប់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​យក​ទៅ​ប៉ុស្តិ៍​ព្រំដែន​របស់​ពួក​គេ​អស់​រយៈពេល​ប្រមាណ ៣​ម៉ោង ទើប​បញ្ជូន​មក​វិញ ក្រោយ​ពេល​មាន​កិច្ច​អន្តរាគមន៍​ពី​សមត្ថកិច្ច​ព្រំដែន​កម្ពុជា។