A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Monday, 22 August 2016

ព្រះតេជគុណ ប៊ុត ប៊ុនតិញ ប្រាប់លោក ហ៊ុន សែន នៅវិមានសន្តិភាពនឹងមុខមន្រ្តីរដ្ឋាភិបាលរាប់រយនាក់ថា មិនទាន់ហួសពេលការពារព្រៃទេ! August 22, 2016 - HV

9 comments:

Anonymous said...

ព្រៃជិតអស់ហើយ បានជាអាគុក ធ្វើជាចាប់អារម្មណ៍ ឯយួនចូលស្រុកមិនទាន់ពេញទេឬ? បានជាដូចជាគ្មានខ្វាល់នោះ ហើយបើធ្វើជាចាប់យួនខុសច្បាប់វិញ ម្តង់គេចាប់ត្រង់នេះ២០នាក់ ម្តងគេចាប់ត្រង់នោះ៣០នាក់ ហាក់ដូចជាវាច ចក ទេដឹង ធ្វើរបៀបនេះហាក់ដូចជា អាកុយនឺងអាក្រឹមវាលេងភំផ្លែងទេ គឺធ្វើឲ្យយួនមកកាន់តែច្រើន ហើយជាបន្ទាន់ ហាក់ដូចជាមានផែនការបន្ទាន់អ្វីហើយ ព្រោះ បើគេវាច ចក តើបងប្អូនដឹងហើយ តើវារបៀបណានោះ ? មើលទៅ ថាតែកម្ពុជាក្រោមយួនយក តែដល់យួនយកទាំង កម្ពុុជាលើ តែខ្មែរមើលឥតឃើញទេឬ ? ល្អបានហ៊ុនសែន ថាមិនខ្ញុំយួនឯណា តែយួនចង់ធ្វើអីក៍បានតាមចិត្ត សម្លាប់ នឹងដាក់គុកចំពោះតែអ្នកដែលដែល ថាយួនយកដី យួនមកណោដីខ្មែរខុសច្បាប់ ដើម្បីបិទមាត់គេ ហើយអួតថាខ្លួនមិនខ្ញុំគេទៀតអាគុកអើយ ល្អបើអាចបញ្ឈប់ការកាប់ព្រៃបាន តែបើរឿងយួនយកខ្មែរ មើលទៅមិនបានទេ ឯអាគុកឯងផ្ទាល់ក៍មិនរួចខ្លួនដែរ ខំការពារពួកវាទៅណា! ៕

Anonymous said...
នេះគឺល្បិចបង្វែងដាន មួយទៀតរបស់ អាគុកសែន ពីរឿងឃាតកម្មលើលោកកែមឡី។

This is another diversion trick of ah kuk Hun Sen for the people to take their eyes away from the killing of Kem Ley.Anonymous said...Like his predecessor the Khmer Rouge Hun Sen has ruled Cambodia through lies and deceptions, now the people are immune to his promises but no action.


Anonymous said...


JUSTICE WILL NOT DROP FROM THE SKY TO SERVE KHMER PEOPLE

The culture of impunity has killed many Khmer heroes.

To stop the killing of Khmer heroes, we must fight to stop this impunity.

A peaceful demonstration is needed to denounce the brutal killing of Dr. Kem Ley and force Ah Kouk Hun Sen to find the killers and the mastermind behind the killing.

As we all have known, inactions produced nothing.

Actions to support the just cause - to stop impunity - will help Khmer people in their struggle to free Cambodia from the evil Yuon Vietnam.

The evil Yuon Vietnam and its puppet CPP have killed many Khmer heroes FOR FREE thanks to this culture of impunity.

It is time for "Khmer Pouch Neak Chambang" to wake up and fight to win this one battle (impunity) first. Win one battle at a time. Next battle should be stopping the mass influx of the illegal Vietnamese migrants or illegal loggings.

It is highly likely that the killing of Dr. Kem Ley was committed by Yuon because Dr. Kem Ley's 100 night mission had explicitly exposed the Vietnamization of Cambodia.

But Yuon is smart at committing bad deeds or crime. Yuon has waited patiently for the right moment to smash Dr. Kem Ley and indirectly let the blame fall onto Ah Kouk Hun Sen.

In effect, Yuon saw Dr. Kem Ley made comments about Global witness's report on Hun Sen's family. Two days later Kem Ley was dead. Most of Khmer people pointed their fingers to Hun Sen.

That's how Yuon killed Khmer and then blaming the killings on Khmer, especially during the Pol Pot era.

Finally, Ah Kouk Hun Sen must exert his efforts to find the real killers to fulfill his duty, to clarify his name, and also to prove to Khmer people that he is no longer a Yuon's puppet.

Bun Thoeun

Anonymous said...Hun Sen wants his name to be cleared from Kem Ley’s killing more than anybody and it is not just to prove to the Khmer but to the whole world.
Does Khieu Sopheak take order from Hun Sen or yuon when he has withheld the video memory of the crime scene to be release in public?
There were close to a million people at Kem Ley’s funeral procession did Hun Sen or yuon ordered local media to lie that there were only a few hundred?
If Hun Sen was not behind the killing his government would have found the true killers and their motives already.
Anonymous said...

to save Khmer WE SHOULD NOMINATE MR HONG LIM AND MR CHUN CHANBOTH AS OUR LEADER IN CNRP BECAUSE TWO OF THIS IS VERY SMART AND I THINK THEY 'RE VERY CLEAN CAN LEAD KHMER TO FREEDOM. I SAID THAT BECAUSE MR SAM RAINSY AND MR KEM SOKHA LEAD US TO NO WHERE . YES THEY'RE GOOD AND THEY BRING US HERE BUT IT LOOK LIKE GET STOCK RIGHT NOW. WHAT ALL KHMER THINK ABOUT THIS?

Anonymous said...

24 August 2016 at 07:26
If the CNRP promote somebody as its leader, it should promote people from the CNRP's committee. And Sam Rainsy and Kem Sokha should be advisors.

But we must be aware that Yuon and its puppet CPP wanted to break the CNRP and Khmer apart.

Therefore, keeping Sam Rainsy and Kem Sokha as President and vice president are not bad.

Anonymous said...

To the idiot above, you want to nominate Hong Lim? What have he done for Cambodia really?

You are a real joke.

Anonymous said...

07:26

First, you must understand that Cambodia problems can be only solved by the synergy of the
Khmer people and the help of and from the signatories of the Paris Peace Accords.
Two factors:

1. Only Mr.Sam Rainsy is capable and well accepted by the Signatories.
2. Time is running out. July 2018 will be the threshold of Hun Sen downfall .