A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Friday, 7 December 2012

Meet me in court, PM: activist [Suong will become Hun Sen's victim like Mu Sochua and Mam Sonando] សួង សុភ័ណ្ឌ ទាមទារ​ឲ្យ​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង​មុន​តទល់​ក្តី​ជា​មួយ​លោក​នៅ​តុលាការ

Thursday, 06 December 2012


Phnom Penh Post
By May Titthara

121206_03
Sam Rainsy Party Youth Wing leader Soung Sophorn speaks with journalists last month on the second anniversary of the Koh Pich stampede disaster. Photograph: Heng Chivoan/Phnom Penh Post
Sam Rainsy Party (SRP) Youth Wing leader Soung Sophorn has thrown down the gauntlet to Prime Minister Hun Sen, inviting him to attend the hearing into the premeditated murder case he has brought against the premier.

Senior SRP officials have distanced the party from his “personal” cause, but maintained support for him in his fight for justice over the Koh Pich bridge stampede, which Sophorn has now vowed to take to the International Court of Justice.

Sophorn yesterday said he had plenty of evidence to prove the premier was guilty of premeditated murder for failing to pre-empt the Koh Pich tragedy on the final day of the Water Festival in 2010.

But he said he was keeping the most damning evidence close to his chest until Friday, the day of the hearing.

“I have no phobia of Hun Sen’s threatening because I am well prepared ahead of the submission of my complaint,” he said.

“In December I will go to launch the complaint at the International [Criminal] Court in the Netherlands.”

Hun Sen has threatened to sue Sophorn for defamation if found not guilty, and further alleged his actions are politically motivated by the SRP.

It hasn’t frightened Sophorn, who yesterday extended the list of government officials he intended to take to the ICC to include Minister of Interior Sar Kheng, for allegedly allowing Vietnamese immigrants to illegally enter the country.


Sophorn also pledged to file a case at the International Criminal Court (ICC) against environment minister Mok Mareth for illegal logging and said he plans to sue Minister of the Palace Kong Sam Ol, who chaired the investigation into the stampede, Phnom Penh governor Kep Chuktema and the city’s police chief, Touch Naruth.

SRP party whip Son Chhay stressed at a press conference on Tuesday that Sophorn’s battle against the premier did not represent the party’s policy.

Yesterday he said that, while he supported the “brave young man” for raising awareness on an important issue, he felt Sophorn had gone too far in threatening to take ministers such as Mok Mareth and Sar Kheng to the ICC.

“With the others, I am not in a position to support him, because I think he overdoes it,” he said.

Political analyst Sok Touch said Saphorn’s complaint was little more than a political stunt ahead of next year’s national election.

“Only the court is eligible to file a complaint of premeditated murder, so, if he sues like this, it mirrors highly political behaviour,” he said.

Sok Sam Oeun, executive director of the Cambodian Defenders Project, said the charge was also inappropriate, because for premeditated murder, there had to be intent to kill in the first place.

“It is not so, because [the stampede] is the first time this happened in Cambodia and we have no law relating to safety of location,” he said, adding that civil actions could feasibly be filed for compensation.

After the tragedy, where 353 died and 393 were injured, a government investigation found no individuals at fault but concluded there had been “joint responsibility”.

The victims’ families were each given $1,230 compensation by the government. 

To contact the reporter on this story: May Titthara at titthara.may@phnompenhpost.com
With assistance from David Boyle

លោក សួង សុភ័ណ្ឌ ប្រធាន​ចលនា​យុវជន​គណបក្ស​សមរង្ស៊ី ដែល​បាន​ប្តឹង​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ខ្មែរ ហ៊ុន សែន ចំពោះ​ការ​ស្លាប់​មនុស្ស​ជាង​៣៥០​នាក់​នៅ​លើ​ស្ពាន​ពេជ្រ​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១០ បាន​ទាមទារ​នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បត្តិ៍​នេះ​ឲ្យ​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី​ចុះ​ចេញ​ពី​ តំណែង មុន​នឹង​មក​តតាំង​ក្តី​ជាមួយ​លោក​នៅ​តុលាការ។
លោក សួង សុភ័ណ្ឌ បាន​និយាយ​ប្រាប់​វិទ្យុ​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​ថា លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន គួរ​តែ​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង ដើម្បី​មក​តទល់​ជាមួយ​លោក​នៅ​ក្នុង​ស្ថាប័ន​តុលាការ​ក្នុង​នាម​ជា​ពលរដ្ឋ​ ដូច​គ្នា។ ដោយ​ថា ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ ទើប​ជា​ស្មារតី​ពិត​ប្រាកដ​របស់​មេដឹកនាំ។
សូម​បញ្ជាក់​ថា ការ​ទាមទារ​របស់​លោក សួង សុភ័ណ្ឌ នេះ គឺ​ធ្វើ​ឡើង​តែ​មួយ​ថ្ងៃ​ប៉ុណ្ណោះ មុន​ពេល​ដែល​លោក​នឹង​ត្រូវ​ចូល​បំភ្លឺ​តុលាការ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​ពាក្យ​បណ្តឹង​ប្តឹង​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ពី​បទ​ឃាតកម្ម​គិតទុក​ជា​មុន ករណី​មនុស្ស​រត់​ជាន់​គ្នា​លើ​ស្ពាន​ពេជ្រ ដែល​បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស​៣៥៣នាក់​ស្លាប់ និង​ជាង​៤០០​នាក់​រង​របួស​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១០​នោះ៕

20 comments:

Anonymous said...

He has a gut to stand up against a dictator

Anonymous said...

You're very brave man indeed! I admired your courage and patriotic to find justice for khmer's victims that died cause by someone intention to kill them.You should sue the security or the mayor of that city that coordinate the event,the event coordinated by the mayor and the mayor was assigned police forces to protect people but they didn't do their job right thatwise these people dies because of stamped the govt were not provide security and safety for them.You Mr Sophorn you sue a wrong people my friend Hun sen wasn't incharged of coordinating that event so you have a very slim or no chance to win the case.You should sue the police chief or mayor of that city they were the right person to sue.I am very proud of you but your will not win,further more,you put yourself in dangerous situation you fight a lost battle my friend,you should seek help before you start to announce to the thug Hun sen.Well,I wish you the best of luck may god be with you and help you regardless of the out come you're a hero in the eyes of many cambodians people including me.

Kmenhwatt

Anonymous said...

This guy will be dead. He will die in vain.

Anonymous said...

I don’t think so Mr. Sophorn fears of death threat, surely he knows in advance about consequences he will face but whatever the outcome it won’t stop him from doing so. Mr. Sophorn is a brave-heart and rhetoric man we want more brave-heart like him in Cambodia. He is fighting for a good cause and not dying in vain.

Anonymous said...

Cpp's pigs every time they open their stinkiest's mouth all shits flying out of it no one can stay nearby its stinky and ridiculous!....If he die,Hun cent is in trouble and all hell breaks loses and hint cent is responsible for his death,he'll not die in vain,he die fight for justice for stamped victims he is a hero...

Free@last....

Anonymous said...

He is a brave man indeed, but his bravery will cost him his freedom like Mam Sonando or, worst, he could get assassinated by Hun Sen's agents.

Anonymous said...

"Senior SRP officials have distanced the party from his “personal” cause!" Why the party let him down. At least try to help him go to the Hague and then let him joint the president in the exile. How the party abandoned this super hero? Why?

Anonymous said...

Love you so much that you are so brave from khmer girls. if i have a chance i will give you a big kiss.

Anonymous said...

Cambodians only brave to bring each other down.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

If Sophorn is going to die for doing the right thing, let's support him. Those who think differently, even god can't help them with their stupidity. When will they wake up - is it when their family members get lynched by the hired thugs of the CPP ?? By then it will be too late. Prevention is better than protection. Many of us will not forget Chhut Vuthy and the like. Suong Sophorn is a courageous Khmer unlike certain opposition party leader who is so scared of threats with his multiple overseas escape. Chei Yoo Sophorn chea ti korup!!!

Anonymous said...

Gloves and hands feel to be synonyms to each individual other. You can not consider them independently. Each individual pair of gloves wants the wonderful hands to dress in them on, and the fact is legitimate vice-versa. So if you believe that the greatest superior UGG Gloves would also will need the most attractive palms, then my expensive good friend, you are proper. If you find your fingers interesting and supportive, reciprocate these inner thoughts to them very. Reward them a pair of UGG Gloves and see how completely happy they come to be. You might even truly feel them performing more durable and more rapidly for you following you present them a pair of these UGG Gloves.

UGG Gloves-A Trendsetter in Gals Trend Ware:

The UGG Company of Australia is environment well-known in designing and manufacturing some high-quality services beneath the brand name identify of UGG. [url=http://www.uggbootsinusoutlet.us]ugg boots[/url] Some of the basic UGG merchandise contain UGG Boots, UGG bags etcetera. These gloves are so tempting and infatuating that you may possibly not be equipped to deal with yourself from ordering them, one time you get a possibility to use them on trial. There are many categories in which these gloves arrive. The out of the ordinary simple fact is that they are meant only for girls Nonetheless, the provider has a short while ago released a men's variety much too, but its critiques are nevertheless to be seen. For now, we would be concentrating on the females array of these gloves.

The hand knit, skinned and properly designed gloves are the specialties of these gloves. You can get them in several variations, measurements, benefits and looks. The material of the gloves is stored comfortable and tender as any harshness may perhaps scratch the epidermis of the person. Lined with wool, fleece and easy leather on the inside of and skin sheep and Cashmere Deer pores and skin on the outdoors makes the gloves a handle to use.

They can easily blend with the other components of yours these types of as Bags, Boots, wristlets etcetera. They even come [url=http://www.uggbootsinusoutlet.us]www.uggbootsinusoutlet.us[/url] in personalized shades to match proficiently with your outfits. The inner lining of these Gloves is such that they not only give warmness to your fingers, courtesy wool and sheep epidermis material, but also do they guard from intense climate circumstances. The material employed in the manufacture of these gloves is a ideal mix of the perfect insulators to greatly enhance your inner thoughts of warmness.

UGG Gloves obtainable as of now.

There are numerous kinds and varieties in which you can get these , relying on their availability in the market. They can, having said that, quickly be acquired from the on the internet web pages. But make convinced that you do it in a handful of days of their official launch as you may well have to loose your beloved piece if you do not make haste, reacting. On of the commonly readily available gloves is the UGG Women's Uncovered Cuff w/U-Attraction Glove: these Gloves are crafted up of sheep skin. It also has a different blend of Cashmere deer leather-based. The cuff of these gloves is designed up of sheered leather and the fleece laces give it that female contact which most of the women of all ages envision of.

Anonymous said...

Actually Sophoan may just want to live in a foreign country like in the US or Canada. He has a good chance to be accepted as refugee there since he can no longer live in his own country. So the PPenh court should help him to make the “premeditated” dream come true.

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

Nice blog here! Also your website loads up fast!
What web host are you using? Can I get your affiliate
link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol
Also see my web page: free sex

Anonymous said...

yfkzi [url=http://www.beatsheadphonesforsales.com]beats headphone[/url] gvrpqk http://www.beatsheadphonesforsales.com olue [url=http://www.cheapdrebeatsforsales.com]beats by dr dre[/url] vhlvzw http://www.cheapdrebeatsforsales.com feyw [url=http://www.cheapbeatsdrdreforsales.com]beats by dr dre[/url] nevqfo http://www.cheapbeatsdrdreforsales.com gxjuj [url=http://www.drdreheadphonesforsales.com]dr dre headphones[/url] nylpdr http://www.drdreheadphonesforsales.com rmotn [url=http://www.drdrebeatsonlinestores.com]monster beats[/url] aavkf http://www.drdrebeatsonlinestores.com eeu [url=http://www.beatsforcheapsales.com]cheap beats[/url] notes http://www.beatsforcheapsales.com brd