A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Tuesday, 31 July 2012

Update of news of Vietnamese authority defrocking an abbot of Khmer Krom pagoda

The Vietnamese ultimatum ended on 31 July for Ven. Thach Thoeun, the abbot of Wat Doeum Ampil pagoda, to voluntarily leave the monkhood or will be forcibly defrocked. At this moment, there is no sign that the Vietnamese authority had implemented their threat yet. However, a source said he has been informed that about 100 Vietnamese police had been sent to Wat Serey Ta Sek pagoda, but he said he only saw abot 2-3 policemen entering the pagoda.

The same source said that the Vietnamese authority has extended its ultimatum to tomorrow for Abbot Thach Thoeun to voluntarily leave the monkhood. If he failed to leave the monkhood, the authority will forcibly defrock him.
ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ ជុំវិញការចាប់ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន ផ្សឹក!
នៅព្រឹកថ្ងៃ៣១ នេះគឺជាអវសានបញ្ញតិ្ត ដែលរដ្ឋាភិបាលយួនបានដាក់ចេញ សម្រាប់ចាប់ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន ផ្សឹក។ តែរហូតមកដល់ម៉ោងនេះ ហើយនៅមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួ
យជញវិញបញ្ហាខាងលើនៅ ឡើយ។
ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះ តាមប្រភពបានអោយដឹងថា មានកងកម្លាំង ប្រមាណជាជាង១០០នាក់បានចុះទៅវត្តសេរីតាសេក ប្រភពដដែលបានប្រាប់ ទៀតថា បានឃើញតែ២, ៣ នាក់តែប៉ុណ្ណោះដែលបានចូលទៅក្នុងវត្ត ប្រភព ដដែលបានបន្តទៀតថា តាមការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច គេបាន អោយដឹងថា គេពន្យាពេលអោយដល់ថ្ងៃស្អែក សម្រាប់ការចាប់ព្រះតេជព្រះ គុណ ថាច់ ធឿន ផ្សឹកវិញ តែបើព្រះអង្គមិនព្រមសឹកដោយខ្លួនឯង នោះគេ នឹងប្រើកម្លាំងបង្ខំចាប់បញ្ចូនបោះឡើងឡាដោយកងកម្លាំងរបស់យួនផ្ទាល់។ ព័ត៌មានបន្ថែមសូមរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណ!

5 comments:

Anonymous said...

A thmil terachhan A thmil khmean sasnah A yiek cong A youn Veh, A thieve of Hann or A Hanoi chief A youn with black teeth, Someday very soon China as the best Khmer's brother long time in history will give you a big headache to your/youn as you did it to Khmer. More than that they'll help khmer by take all Khmer land were lost, island,maritime and Khmer Kampuchea Krom Khmer Kandal,give it back to Khmer.
Remember Khmer has pickup own boss already U.S, China and EU . Don't surprise it now, Do you?

Soon Chin will be given some of their Tyleno/Missile to You since you dare to Claim the spratly's island as part of yours . How about Khmer lands[ Khmer Krom, Khmer Kandal] Plus Khmer's Island and Maritime,etc. Khmer and the world knew exactly that you was an internal thief in record and you had done it you used to cheat USSR, US and China. Now you are hiding your face in Khmer Kandal as well,uh. Remember wherever that you come from you'll go back either the same or the short cut of way when China given Khmer a signal.

3:06 PM

All Khmer Patriotics,

It important that all Khmers Krom Khmers Kandal and Khmers Leu/surin all are Khmers

31 July 2012 6:30 AM
Anonymous said...
All Khmer Patriotics,

It importants that all Khmers Krom Khmers Kandal and Khmers Leu/surin all are Khmers

So Please as we are Khmers with Buddha as our main religious we should be united Khmer all over once again to prove to world that we have suffered such as long time because of our previous leaders,etc. If anyone needs more fact of Khmer History you might dig it out from Khmers not from enemy. Enemy they always fabricate Khmer story by claiming this and that is part belonging to them .

One good book written as Who's Angkar?

Mk

Anonymous said...

To do whatever that we all can do in order to find a new way helping out along with our new Party of the so called [DMNR],which is under H.E Sam Rainsy and H.E. Kem Sokha.

" The nation may rise or fall, the men may kill, but their name are staying alive for ever," Said The former US president Kennedy.

Mk

Anonymous said...

The titled Journey Westward, The book was written by Mr. Noun Khouen,Professor of Khmer Literature,published in 1968-69 during that year I was in 7 grade .
Of course, you were right dead Khmehwat.

Xthank for all of us who have an good ideas and commonsense to salvage our country all together.

MK

Anonymous said...

Correction from 6:01

Dear Kmenhwat isn't dead Kmenhwat.

I,MK, apology once again,Dear Kmenhwat.

Anonymous said...

Thank you for telling the author's name I read in 1984,I've forgotten his name this book published the year that I was borned.Don't worry kmenhwatt will never die, live 4ever...

Mk,thanks...

Kmenhwatt