A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Saturday, 30 July 2016

Close the doors and imitate...

 
ទោះស្លាប់ ក៏ជាខ្មែរ19 comments:

Anonymous said...

Ah Kwak copied from Rainsey. No one cares about his popularity.
He is pretending as if he is a King of the Murder.

Anonymous said...

THE LEGACIES OF TWO MEN

The sky above, Sam Rainsy,
and the hell below, Hun Sen.


A Khmer Patriot


Anonymous said...

Ah Kouk si kutea like chrouk.

Anonymous said...

Hun Sen should go back to his old job: Chor Luoch Morn and Kweal Krarbey !!

Anonymous said...

Ah Kork Hun Sen always copies Mr. Sam Rainsy's ideas. Why did Ah Kork Hun Sen (Ah Yong Yuon or Vietnamese puppet/dog) not do this long time ago? I don't think Khmer people will appreciate this Vietnamese puppet Hun Sen to show his ugliest images in the scene?

Anonymous said...

Ah Kork Hun Sen has been told and ordered by his Yuon/Vietnamese advisors in CPP to do the same thing like Mr. Sam Rainsy. What a shame on this Vietnamese puppet Hun Sen! Ah Kork Hun Sen loves to show off, but he is still cheap and disgusted. Illegal Yuon/Vietnamese residents in Cambodia will love and hug Ah Kork Hun Sen doing this copyright violation.

Anonymous said...

No one or Khmer folk will like Ah Kork Hun Sen at all no matter what he copies the ideas belonging to Mr. Sam Rainsy.

Khmer people are laughing.

Anonymous said...

Poor Khmer people know that Ah Jongrai or Ah Kork Hun Sen wants to show his popularity by copying Mr. Sam Rainsy's idea.

Mr. Sam Rainsy should sue Ah Kwack because Ah Kwack violated the owner's "Mr. San Rainsy's" copyright!!!

Anonymous said...

Dear Mr. Sam Rainsy,

Please speak or write the articles about Ah Kork Hun Sen who has copied ideas of yours to fool Khmer people to vote for this Yuon dog Hun Sen. Tell poor Khmer people, farmers and victims that "be careful with An Kork Hun Sen because he wants to increase popularity and win elections to control Cambodia, destroy Cambodia and serve his Vietnamese/Yuon masters to make Cambodia and Khmer people disappear in many years to come."

Tell Khmer people don't be fooled by Ah Kork Hun Sen and don't let Ah Kork Hun Sen buy them "the Khmer voters" because of the money or gifts.

If Khmer people do not listen, the Khmer people and Cambodia will be finished.

Khmer Yuerng


Anonymous said...

Hanoi recognizes a good traitor when it sees one !

Anonymous said...

អាគុកវាចង់ល្បី ហា ហា​ ហា​ធ្វើអីក៍មិនសមដែរ បើគ្រាន់ ដេញយួនចេញទៅ ហើយធ្វើព្រុំប្រទល់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅ អាគុក នោះប្រហែល គេឈប់ហៅ អាគុក ហើយមើលទៅ មកធ្វើជាឯងស្រឡាញ់ខ្មែរ ដូចហួសពេលហើយ ។ ធ្វើល្អណាស់តែតាមរករឿង ប្រជាជនមិនចេះឈប់​អាគុក

Anonymous said...

If I were you HUN SEN, I would not get out to great people at this time. it is not a good time to do so, where millions of people are still mourning Dr. Kem Ley's dead. And you the MURDERER. People do not want to see your face, I have felt sorry for u.

Anonymous said...

Khmer Yuerng

30 July 2016 at 10:32

I am happy to see you come back.
Happy to see a Khmer patriot alive !!

Anonymous said...

If I were you HUN SEN!, I would not get out and greet the people in the public like that where millions of people are still in the state of mourning the dead of Dr. Kem Ley. Everyone knows that "u the person behind the murder of Dr. Kem Ley." It is a great shame that you do this to an intellectual, and competent figure like this. He is a great asset for Cambodia. U killed for a short term gain but a long term loss.It is a very short sight.

Anonymous said...

No matter how Ah diaper Hanoi copied from Rainsy, his behavior still not as close as Rainsy. Specially, his anger is always with him, he never speaks like human. Ah Kwak like to bark instead talk. He is frustrated when he can't curse, so he has to yell and piss the people off. His master must replaced Vietcong's brain. When his gave a speech, his voice + body language + one working eye made him like Ah Vietcong.

Hun Sen is an angry MAN! Need a neurosurgeon to drill his brain.

Anonymous said...

How much time it took Hun Sen to learn how to act like Rainsy? But still not even close to his rival! His fat belly look like ong dear.

Anonymous said...

សម្ដេចអាគុគ វាធ្វើអ្វីៗគឹចម្លងតែពី លោក សមរង្សី តែវាគ្មានប្រយោជន៏ព្រោះដៃវាប្រលាក់ឈាមច្រើនណាស់ ហើយយើងក៏ដឺងថានេះជាល្បែង ខ្លាសីុ គោ គៀងគោបញ្ចូល ទ្រុងហើយក៏ចាប់សីុទាអអស់តែម្ដង មាន័យថា ធ្លាប់ជាឃាដករសម្លាប់មនុស្ស ចាប់ដាក់គុគ បន្ដេញយកដីផ្ទះសំបែង សង្កត់សង្កិនពលកររោងចក្រ បណ្ដេញខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុក ជិតអស់ពីប្រទេស ទោះជាខ្មែរអង្វរយា៉ងណា វារិតតែធ្វើថែម ព្រមទាំងលក់ដីឲ្យួយួន លុះចាញ់ឆ្នោតនឺងប្រជាប្រីយភាព ក៏តាំងមកធ្វើជាកញ្ជ្រាងលាក់កន្ទុយមកយកចិត្តប្រជាជារាស្ស លុះបានដៃម្ដងទៀតវានឺងសម្លាប់លើសដើមម្ដងនេះ សូម្បីតែមួយមា៉ត់និយាយមិនបានផង ព្រោះអាកន្ទបវាយកដីបានហើយ សូមប្រយ័ត្នបងប្អុនរួមជាតិ កញ្ជ្រោងលាក់កន្ទុយ បើ នៅតែឆោត យកសារុង១ ឬ លុយ ២ឬ៣មឺុនរៀលសុខចិត្តលក់សន្លឺកឆ្នោតខ្លួនឯងអោយពួកយួន?ពេលនោះអ្នកនឺងភ្លឺអារម្មក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួច !

Anonymous said...

AH NIS TVER EIY TAM KEA

Anonymous said...

Wolf Hun Sen is trying to wear Sam Rainsy' s mask.