A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Thursday, 6 December 2012

Sam Rainsy Party distances itself from lawsuit against Hun Sen [Did the SRP abandon Suong Sophorn after Hun Sen threatened to counter-sue?]

PHNOM PENH, 5 December 2012 (The Cambodia Herald) - A senior lawmaker from the opposition Sam Rainsy Party has distanced the party from a lawsuit blaming Prime Minister Hun Sen for the deaths of 353 people in a stampede two years ago.

Speaking at a news conference Tuesday, Son Chhay (pictured) said the suit filed last week by Sam Rainsy Party Youth Movement leader Soung Sophorn was not on the advice of the party.

"I don’t believe that Suong Sophorn will get justice," he said. "Sophorn will face more serious consequences than Mu Sochua if Hun Sen counter sues."

Mu Sochua, a Sam Rainsy Party lawmaker, had to pay 16.5 million riel in damages after filing a defamation suit against Hun Sen who subsequently filed a counter-suit.

Soung Sophorn says he has been summoned to appear at Phnom Penh Municipal Court this Friday, a week after filing his suit.

Hun Sen announced in Sihanoukville on Sunday that he planned to file a counter-suit against Soung Sophorn if the court finds that he is not guilty of the charge.

12 comments:

Anonymous said...

Hun Sen is using the weapons or guns to sue the opposition. Hun Sen is a super crazy Vietnamese puppet.

Anonymous said...

This party leader is a lot BS. Talk is cheap.

Anonymous said...

Suong sophorn will be locked up for a minimum of 20 or until Hun Sen's death.

Anonymous said...

With honor that right! Hero is in the making will be remembered century to come his name will be glorified the death of heroism souls that gone before him for the causes of khmers' nation,his name will be the light in the darkest day of new generation to come to fallow his courages as a nationalism fought for justice for all khmers people young and old poor and rich...Please have a courage to fight injustice and oppression of this puppetier's regime for the sake of our [khmers] survival as a nation.

Kmenhwatt

Anonymous said...

Maybe Kmenhwatt should come home and get some prison time. It is so easy to write behind the keyboard like a brave man. The truth is, you are either with and against the government. If you are against it, you lose everything. So, be smart and cooperate.

Anonymous said...

Thanks,but No thanks!...I didn't sell my dignity nor integrity for corrutps'thugs.I am against those whose robs and steals from khmer's people like your pig's regime today.I am not smart enough to joint dumb stupid jungle gooks like your parents.I was raised in a civilization that value human dignity & integrity,I didn't grew up in the jungle so I can't joint your parents to steals nor kills khmers innocent,my conscience will kill me if I do joint your thugism's parents,i am against your puppetier's regime that enslave themselves for wealth and power neglect the majorities of khmers in the name of GREEDS....Sorry! I'm not a greedy's pig!...

Kmenhwatt

Anonymous said...

Tell him Kmenhwatt,tell him that you didn't sell your soul to DEMON!.....Bravo Kmenhwatt...

Anonymous said...

ការធ្វើនយោបាយរបស់បក្សប្រឆាំងមិនមែន
ដើម្បីជជាតិឬនាំប្រទេសអោយមានការសុខសាន្តនោះទេ គឺប្រឆាំងដើម្បីអំណាចនិងធ្វើឳយល្បីឈ្មោះថាខ្លួន
គ្រាន់បើកកកកកក្លាហាន ដើម្បីឳមហាជនមើល។

ជាពិសេសធ្វើយ៉ាងណាឳយ ហ៊ុន សែន ខូចឈ្មោះ
បង្ហាញអន្តរជាតិមើល ។

Soung Sophon ត្រូវដាក់គុកមួយជីវិតទើបសម
ដើម្បីកុំឳយអ្នកនយោបាយក្រោយៗទៀតយកដំរ៉ាប់តាម។

គ្មានថ្ងៃប្សប្រឆាំងបានអំណាចនោះទេ បើសុទ្ធតែ
អ្នកនយោបាយ ស្រវឹងនឹងនយោបាយ មិននាំគ្នា
ទៅជួយរាស្ត្រ ក៏សាងសង្គមដើម្បីអោយរាស្ត្រឃើញថាជាអ្នកស្រឡាញជាតិនឹងប្រជាជនពិតមែន
បើជានាំគ្នាប្តឹងនាយរដ្នមន្ត្រីទៅវិញ បើរាស្ត្រគេយល់ថាបក្សប្រឆាំងល្អស្រឡាញ់ជាតិនឹងប្រជាជនពិតមែននោះ ទោះជា អា ហ៊ុន សែន ដាក់ច្រវ៉ាក់នាំទៅបោះឆ្នោតអោយវាក៏រាស្ត្រមិនបោះឆ្នោតឳយដែរ

តែសប្វថ្ងៃនេះរាស្ត្រភាគច្រើនមើលឃើញថា បក្សប្រឆាំង ដើរជេរតែគេ មិនឃើញថ្វើអ្វីសោះ 

មានតែអ្នកខឹងនិង ហ៊ុន សែន ដែលគាំទ្រនឹងពួក
ចង់បាន អំណាច នឹង​ផលប្រយោជន៏ ដើរអួត
ប្រប់រាស្ត្រ ញស់ញង់រាស្តរអោយលោតតាមខ្លួន
លោតតាមទៅ បើមិនជាប់គុកក៏រត់ភៀសខ្លួន ដែលខ្លួនមិនអាចជួយអ្វីបាន។ 

សព្វថ្ងៃបើគឹតអោយដល់ទៅដូច ជាភ្ងាក់ងាររបស់បក្សប្រជាជនដើរកកំហុសឳយគេ ហើយពួកគេកែសម្រួលទៅគឺនាំឳយតែមានប្រជាប្រីយ៏ឡើង ឯខ្លួនឯងវិញស្រកស្រត់ទៅវីញ។

Anonymous said...

6:25 AM, I think it is Hun Sen who should be jailed for life for being a traitor, selling Khmer land to Vietnam, corruption, war crimes against Funcinpec in 1997, for killing actress Pisith Pilika, grenade attack in 1997, human rights abuses and who is responsible for the Koh Pich stampede because he owned the bridge and the Koh Pich park.

Suong Sophorn try to find justice for the victim, so he is a hero while Hun Sen is a traitor.

Anonymous said...

Ha...ha...ha...! You can't handle the truth from Kmenhwatt you using profanity and bad language the moderator of this website deleted your post ha...ha....Don't be sad learn from from your mistake don't let your emotion kills the truth be modernized give up your jungle's attitude you're going to be alright little gooks friend!....The truth shall set your free,so Kmenhwatt told the truth about your parents all of them were X-killers [K.R] and you're sad to hear the truth my friend!...Its not too late to change tell your parents to changes too,alright my little gook? I love you man!....

Yobal Khmer

Anonymous said...

It is pathetic that SRP leadership is abandoning Suong Sophorn. It is not the first time that they have done that. Sam Rainsy is a role model for avoiding his accountability and turn his back to the SRP members - the treacherous trait he learned so well from his father. 300 people died of the stampede in a place that is owned by ah_kwak and his family and friends. And yet rather than standing on the ground of finding the truth about the cause of death - the SRP leadership is coludingly scared stiff!! Is it they are scared of jail or are they Hun Sen's boys in disguise??

Anonymous said...

To December 2012 1:02 PM:

You are just a troublemaker yourself.
Who taught you to say such thing? Corrupted CPP crook or your Vietnamese puppet Hun Sen or Vietnamese dog eating masters?