A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Monday, 6 August 2012

Vietnamese authority to forcibly defrock Ven. Thach Thoeun, an abbot of Khmer Krom temple

Vietnamese authority to forcibly defrock Ven. Thach Thoeun, an abbot of Khmer Krom temple
ព័ត៌មានថ្មី ជុំវិញរឿងរ៉ាវចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃខ្មែរក្រោម!
ថ្ងៃនេះគឺជា ថ្ងៃចុងក្រោយដែលអាជ្ញាធរយួន បានដាក់កំហិតថា នឹងចាប់ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន ផ្សឹកហើយ។ តែម៉ោងនេះទៅហើយ យើងនៅពុំទាន់ឃើញមានសកម្មភាពណាមួយខុសភ្លេកពីថ្ងៃម្សិលមិននៅឡើយ ក្រៅពីកងកម្លាំងសម្ងាត់របស់យួនមកចាំខ្លាំមើល។ តាមប្រភពព័ត៌មាន បានអោយដឹងមកថា មិនអាចស្មានបានថា យួនគេបំរុងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តណា មួយដើម្បីចាប់ព្រះភិក្ខុ ថាច់ ធឿន ផ្សឹកឡើយ។ ព័ត៌មានបន្ថែមនៅមានចុះផ្សាយក្នុងគេហទំព័រ www.uakkbmradio.org វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍ព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមពិភពលោក សូមអរគុណ!
 យួនកំរាមចាប់ផ្សឹកព្រះសង្ឃ វត្តសេរីតាសេក
ចុចស្តាប់វិទ្យុសំឡេងកម្ពុជាក្
រោម
ព័ត៌មានក្តៅ!
វេលាចុងក្រោយសម្រាប់ការចាប់ផ្សឹកព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន បានមកដល់ហើយ។ ពេលនេះអាជ្ញាធរយួន ព្រមទាំងមន្រ្តីសង្ឃខេត្តបាននាំគ្នា ចូលទៅកាន់វត្តសេរីតាសេក ដើម្បីចាប់ព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន ផ្សឹកហើយ។ ហើយគេបាននិយាយទៀតថា បើព្រះតេជព្រះគុណ ថាច់ ធឿន មិនព្រមសឹកទេនោះ គេនឹងចាប់បកស្បង់ ជីវរ បោះឡើងឡានដោយកងកម្លាំងរបស់គេ។ ព័ត៌មានបន្ថែមនឹងជូនបន្តទៀត។ សូមអរគុណ!

13 comments:

Anonymous said...

Vietnam do not want khmer krom involve in politic, when they try to get khmer krom's land and the people break free from Vietnam...

Anonymous said...

Personally, Khmer Krom should not get into politics. Khmers in Vietnam are trusted by VC, don't drag them into politics and face more suspicion. Remember the Hmong leader named Peng Vang who destroyed his own people because he made the wrong decision to go against VietCong. You Khmer Krom outside Vietnam and Cambodia knows nothing about their lives back home. You're dreaming. Please just leave them alone and live at peace.

Anonymous said...

To 9:30 am,

Khmer Krom have their lands and freedom stolen from them. And you said " just leave them alone and live in peace ".
All Khmers, yourself included should help them to lead and live a better life they rightfully deserve.

Anonymous said...

That's bad,if khmer krom not awared of Yuon suppressed them wanted to lived side by side with V.C,but V.C wanted to eliminates them intentionally, and 9:33AM tell khmers abroad to shut up and leave the a lone for Yiek cong to eliminates them.Is that right? We, as khmers abroad individually must infoms all khmers about hiden danger that they'll face if stay silence in the their rightful homeland,before it
too late.

We don't know that wise killingfield had happened,we can't let khmers krom face the same fate like khmers Cambodian in K.R.Yuon were hiden all behind the killing.

Anonymous said...

Again, you ignorant people just leave us Khmer Krom alone. We're getting along with them just fine in. The moment you got us involved in politics you are really exterminating us. OUr relationship with them is not like in 1979. Come and visit us, we're free. If you are not radical monk, they have nothing against us. In fact, all religions are monitored and suppressed if you get into politics. So monks are no different from Christian priests.

Anonymous said...

1:19am
We beleive YOU are Yuon and trying to twist the truth and suppress Khmers Kampucha Krom.
There are movements in Kampucha Krom and around the world to demand freedom and human rights.
When oppressed people are trying to ask for their freedom and human rights, Viet authorities
label them as political rebels.

Anonymous said...

1:19am is oreo cokies he doesn't feel the pains of oppression from the barabaian-Yuon Hanoi.Especially,when Yuon defrocking Khmer monks and destroys the temple(Watt Khmer) don't obstruct if you don't help.Siamese doesn't defrocks Khmer Surin monk,only atheism-yuon did....

Anonymous said...

Monks khmer krom involve in politic thats why Vietnamese authority defrocks them......? Just live normal life that It!

Anonymous said...

Im sorry that I have to say it like that, but you can't do nothing? Look at Khmer Surin, Khmer Buriram, they just live normal like the rest of other people, getting all along.......that It!

Anonymous said...

To 6:52 am,

Why don't you learn and understand the issues
imposed upon Khmers Krom by Viet lands theives, before you bark.

Anonymous said...

Some people just like to make things up and believe that they are harassed. Some folks are say Vietnam is treating Khmer Krom badly. Seriously, our Khmer Krom is living better lives than Khmers Cambodian. In their heads it's all persecution and starvation for Khmer Krom, and they learn all that from youtube. They should pay a visit to Khmer Krom before making misjuding people. There is a limit to everything, every Vietnamese knows that you can't go against your country by abusing your religious freedom. As long as you practice your faith, live within the relm of religion, and not get into politics, even Uncle Ho don't want to mess with you. Radical monks who wanted to become political is their choice .
Here is our Khmer Khrom model. Look how beautiful she is... we love her .

http://vimeo.com/37567727

Anonymous said...

To 10:22am
You twisted the facts, and tried to divert the Khmer Krom problems to other stuffs.

Anonymous said...

You're full of it in your head my Oreo cokies friend!...You sold your soul to Yuon thatwise,you got easy life than real Khmer krom.Your propaganda is serving Yuon's Hanoi that all,and two faces Khmer krom like you can not be trusted.There were fews Khmer krom like you that gives Yuon more advantage to spy and persecute Khmer krom people.Stop it climb on board or get out of the boat,get lost in your realm of Yuon's imagination to live side by side with khmers expect to have peace...