A Change of Guard

សូមស្តាប់វិទ្យុសង្គ្រោះជាតិ Please read more Khmer news and listen to CNRP Radio at National Rescue Party. សូមស្តាប់វីទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍/Khmer Post Radio.
Follow Khmerization on Facebook/តាមដានខ្មែរូបនីយកម្មតាម Facebook: https://www.facebook.com/khmerization.khmerican

Monday, 25 July 2016

Protest against Rainsy gets quick green lightSrey Chamroeun leaves the National Assembly yesterday after delivering a petition.
Srey Chamroeun leaves the National Assembly yesterday after delivering a petition. Hong Menea


Protest against Rainsy gets quick green light
Mon, 25 July 2016 ppp
Kong Meta


City Hall gave the green light to about 100 garment workers to protest against opposition leader Sam Rainsy at Freedom Park yesterday because the event was expected to be “small and easy to control” and not against “government policy”.

Srey Chamroeun – leader of a student group that for months harassed CNRP acting president Kem Sokha over affair allegations – applied for permission to hold the rally following Rainsy’s call for the European Union to leverage Cambodia’s garment industry for improved human rights.

The approval came after several events – including one organised by radio station director and government critic Mam Sonando – were refused by the municipality.

City Hall spokesman Mean Chanyada said Chamroeun’s request was lodged on July 20 and approved two days later. The governor OK’d it because “100 people is small and easy to control, but we didn’t approve Mam Sanando’s event because it was about the Black Monday campaign to release [jailed] activists, which is against government policy”.


Chamroeun said his group selected Sunday because it was their day off. “People volunteered because they are not happy with Sam Rainsy; they’re afraid they’re going to lose their jobs,” he said.

About 30 members of the group delivered a petition to the National Assembly, which asked for intervention should the EU follow Rainsy’s suggestion.

Social media activist Thy Sovantha, a onetime CNRP supporter who has since filed defamation charges against Sokha, said she helped draft the petition.

“The garment workers asked me how a petition is written,” Sovantha said. “We gave them counselling and how to do it legally.”

As for the request coinciding with Kem Ley’s procession day, “It is not against the law; it’s their right to do it,” she said.

3 comments:

Anonymous said...


Only Ah Kouk Hun Sen and the CPP knew EXACTLY how many votes (seats) the CPP got in the 2013 election. In fact, the CNRP had won the 2013 election by a landslide.

The result of the 2013 election made the CPP and Yuon so nervous about the 2018 election. Therefore, the CPP and Yuon need to disrupt and destroy the CNRP.
In addition, the CPP had launched its puppet parties led by Mam Sonando, Khem Veasna, etc...to attack incessantly the CNRP.

Regarding the CPP's accusation that Sam Rainy had exhorted the EU to boycott the import from Cambodia, the CNRP should counter the CPP's attack by WIDELY disseminating, translating Sam Rainsy's speech and clearly explaining the content of that speech word by word to prove to Khmer people especially to the garment workers that the information that they had received was not true.

Bun Thoeun

Anonymous said...

គ្រាន់តែកូនយួនកំសត់ម្នាក់ក៏អាចធ្វើឲ្យកក្រើកសង្គមខ្មែរ ដែលមានហ៊ុនសែនជាអតីតខ្មែរយៀកមិញនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យចលាចលក្នុងសង្គមខ្មែររហូតដល់វាយមុន្ត្រីគណបក្ស សង្គ្រោះជាតិ ឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែម ឡី ហើយក៏ស្ងាត់មិនមានការបកស្រាយ ឯប្រធានគណបក្សទាំងពីរត្រូវក្រុងក្នុងផ្ទះមិនអាចបញ្ចេញសម្លេងខាងក្រៅ បាន នេះជាអុកខ្លាសីុគោ ដោយសារកូនអុកៗជាប់ ឯហុ៊នសែនក៏មានគំរោងដើរឃោសនាពេញផ្ទៃប្រទេស នេះជាល្បិចខ្លាសុីគោ តើបក្សសង្គ្រោះជាតិមានក្រលាចេញទេ?ឬ នៅក្នុងទ្រុងរហូតថ្ងៃបោះឆ្នោត? មានតែរកគន្លឺសនៃថ្ងៃ២៣ តុលា ទេដែលអាចដោះស្រាយបាន, ២-តើសង្គោះជាតិហា៊ននិយាយថាយួនរំលោភអធិប្បតេយ្យភាពទឺកដីនឺងជ្រៀត ចូលនយោបាយទេ បើមិនយាយ មិនយកគន្លិស២៣ តុ លា ឲ្យចេញ កំុសង្ឃឺមថាហុ៊នសែនយល់ព្រមអ្វីៗក្នុងាការចរចារឲ្យសោះ ហុ៊នសែននៅក្រោមបង្គាប់យួន ដូច្នេះមិនបាច់និ យាយនឺងវាទេ នេះជាការកត់សម្គាល់ សព្វថ្ងៃហុ៊នសែនមិនទាំងខ្លាច UN ផង។

Anonymous said...

Ah Yuon pawn Srey Chamroeun (who used Khmer name) should be watched and followed every where. He is a real trouble maker. Yes, he got paid by the CPP mafias and Yuon pests in CPP.

There are some Khmer people (who lack of knowledge or education) can be fooled and deceived easily because those are gullible and easily manipulated.